PAA BRÆER OG TINDER - sommeren 1894

Ved rydding av gammalt arkivmateriell dukka det opp ei lita bok; Turistforeningen for Bergens By og Stift - Aarbog 1894 - 95. Les kva sakfører K. Bing skreiv om ein tur i vårt område sommaren 1894.

Bildeserien under er kopi henta frå årboka 1894-95 og viser sidene som omtaler ein tur mellom Hyen og Nordgulen (dei to første bildekarusellane). I tillegg finn du i tredje karusellen ei notis som omhandler "Fra Aalfot til Bortne".

Skrevet av Kirsten Grotle 26. november 2021