Gapahuken ved Langesjø

Gapahuken på Langesi er no ferdigstilt og to kanoar (sponsa av Enivest) er komt på plass.Viktig melding ang. besøk på Gapahuken på Langesi!

 1.-14. september og 22.-30. september er området utleigd frå grunneierne til jakt og det er då eit ønske

 om at ein ikkje nyttar gapahuken i denne perioden. Vi håper på forståing for dette.

Vi minner alle turgåere på at i morgon 1. september starter hjortejakta. Hugs å ta hensyn til kvarandre i fjellet 🦌


https://www.facebook.com/KeipenTurlag/ - her kan du sjå bilete og lese om arbeidet som er gjort i området. Vi håper at mange etter kvart tek turen og bruker både kanoane og gapahuken. Hugs at du må ha DNT-nøkkel for å kunne bruke kanoane.


Skrevet av Kirsten Grotle 31. august 2021