Turboktrimmen 2021

Turboktrimmen vert i år digital. Vekke er problemet med at klippekortet ligg igjen heime. No er det  mobiltelefonen som er redskapen du må ha for å kunne registrere deg. Kjøp infobrevet og bli med.

No er vi klar for ein ny tursesong med Keipen Turlag sin turboktrim. I år skjer alt digitalt! Treng du meir informasjon enn du finn i brevet du kjøpte, finn du omtale og kart over kvar enkel tur og vegen dit, i dette skrivet. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/2d9bb7265e5d0930a21bccb7124bdaf5e913511f.pdf

Det kan vere lurt å skrive det ut og ta med på tur.

Klikk her for å skrive tekst.