Fjelltrimmen indre - Keipen Turlag

Høgefjellet er i år ein av postane til fjelltrimmen indre.

Fjelltrimmen Indre - KEIPEN TURLAG

 

 

 

Årsmøtet i 2015 vedtok desse reglane for premiering i fjelltrimmen. 

 

  • Premiering etter flest oppnådde poeng. 1., 2. og 3. premie på hhv kr. 500,-, kr. 300,- og kr. 200,
  • 3 poeng for postane på Sandsegga og på Gulebrystet,  1 poeng til dei andre postane.

Inneverande år må vi kutte Omvendeskaret pga anleggstrafikk i området. Posten på Høgefjellet vil erstatte denne trimposten framover.

Trimpostane vert då:  


Risevatnet 3,5 km                                                            Ivervatn

Risevatnet – Vasskaret                                                  Knekkevasshytta

Moldahytta                                                                        Jakthytta Ytrehus

Martinbu/Sandsegga                                                      Gulebrystet

Høgefjellet

 

  • Premie på kr. 500,- etter loddtrekning blandt dei som har besøkt alle postane minst ein gong.