VELKOMMEN  TIL  BARNAS  TURLAG  KEIPEN

Ta kontakt med:

Barnas Turlag  Keipen

v. Marte Christine Jørgensen - tlf. 970 88 944

E-post: barnasturlag.keipen@gmail.com


Barnas Turlag er DNT sitt tilbod til små og store barn og familiane deira. Som medlem i BT får de høve til å vere med på spanande turar i nærområdet. Det vert lagt vekt på naturopplevingar og enkelt friluftsliv gjennom leik og aktivitetar.

Medlemmane i BT får gode rabattar på godt turutstyr. Du kan lese om aktivitetane våre her på sida eller

​​​​​​​Facebook, Barnas Turlag Keipen og 

 https://www.instagram.com/barnasturlag.keipen/

Barnas Turlag vil prøve ut mange nye aktivitetar  i tillegg til dei årlege  Kom-deg-ut-dagane KDUvinter og KDUhaust, friluftsmoro i Berledalen, nissemarsj i Davik m.m. Føl med på FB og Instagram.​​​​​​​

Barnas Turlag Keipen 2022:


Leiar: Marte Christine Jørgensen, Bremanger - tlf. 970 88 944

Evy Dombestein, Davik - tlf. 469 64 184

Siriann Borgund, Davik - tlf. 992 74 596

Johnny Røys, Svelgen - tlf.   482 90 642

Camilla Gullhaugen, Svelgen - tlf. 957 05 418

Stig Arve Leirvik, Dyrstad - tlf. 916 43 762

Odd Johnny Grotle, Kalvåg - tlf. 959 46 075

Siri Haugland, Bremanger - tlf. 951 49 133


NATUROPPLEVELSER FOR LIVET

Turbo-trimmen 2017

I år har maskoten vår, Turbo, lagt ut postar som ungane mellom 0-12 år skal finne.  Dei ligg godt merka ved oppmerka løype som er skildra i Turboka – Bremanger. Turane skal passe som dagsturar for barnefamilier. Klippekort er å få kjøpt på Spar Kalvåg, Spar Bremanger, Nærbutikken Leirgulen Handel, Nærbutikken Davik, Joker Ålfoten og Coop Prix i Svelgen.
Det kostar 50,- for kortet, og ungane får deltakar-premie når dei leverer fulle kort før 1.oktober. Dei er og med i trekning av flotte premier som vert trekt på årsmøtet til Keipen.​​​​​​​

Kontaktpersoner:

Astrid Johanne Vårdal   tlf.95199878

Kari Songedal                    tlf.90129570

Evy Dombestein                tlf.95030392

Dette er eit tilbod for dei mellom 0- 12 år. Keipen turlag har og eit tilbod for dei sprekaste ungane, der dei kan vere med på turbok-trimmen for  dei vaksne, men då trenger dei berre 7 klipp.