Vetvika - dugnad på stien - Svarstad - Vetvika - Svarstad

Endeleg har vi nådd målet om å få på plass skilt og nye merkepinnar på stien til Vetvika.

Å for ein dag ! Å vere med på dugnad er kjekt! Det kan alle som var med på arbeidet på stien til Vetvika laurdag skrive under på. 

Ein fantastisk gjeng med stå - på - mot og godt humør utførte laurdag eit godt stykke arbeid. Ca 15 km tursti, ca 300 kjepper og 10 skilt vil no vise folk trygt ned og opp igjen frå Vetvika;  både stien ned mot Vollen og langs Solheimsvatnet/ura er no blitt merka.

Det var organisert med båttransport frå Hauge til Vetvika og to lag gjekk derifrå i kvar si retning. Frå Svarstad gjekk og ein god gjeng som delte seg i to og merka i kvar sin retning, til vi alle møttes på midten. På tilbaketuren vart enkelte våte parti steinlagde og gjengen kan seie seg godt nøgde med eit fantastisk stykke arbeid. 

15 personer med merkepinnar og slegge og div utstyr og sjåfører både til vanns og fjells.
Jammen tek det ikkje lang tid å få ting gjort med ein god dugnadsgjeng.

Takk til: Kjell, Elias og Ivar Rune og de 15 tungtberande: Kirsten, Svenn Petter, Jan Karsten, Åste, Tore, Kari, Sølvi, Tom, Margit , Geir Ove, Ole, Svein Ulrik, Mary, Terje og Jannike. Vi må óg takke Arve for transport av merkepinnar til Rabben og turgåarar som har bore med seg nokre av desse oppover langs stien.

Alle har de bidrege til at denne vakre turen er betre og tryggare for folk å ferdast på.