Aktiv i 100

Har du lyst og tid til å gå på tur på dagtid, er dette tilbodet for deg.


Har du lyst til å gå på tur men har ingen å gå saman med.

Vi i Keipen Turlag vil prøve ut Prosjektet Aktiv i 100;

gå enkle turar på dagtid, rundt omkring i Bremanger kommune.


Vi starter tysdag 2. april med ein tur til  Tongane.

Oppmøte i Hamnen kl. 11.00.


Målgruppe: Du som har lyst på tur og har høve til det på dagtid.


Mål: Å skape sosiale møteplasser og fysisk aktivitet for fleire.


Dei som er med på første turen er med å bestemmer vegen vidare.


Det vert ein del transport, sidan vi bur i ei vidstrakt kommune. Kontakt underteikna om du kan køyre eller må sitje på med nokon.

Vi prøver å lage nokre faste møtestader og samkøyrer. Kontakt Kirsten Grotle, tlf 91 36 64 85