ut  på tur  i bremanger kommune

Utanom det oppsette fellestur-programmet, har vi fleire  faste aktivitetar gjennom året.

Vi er alltid med og markerer dei nasjonale turdagane; Opptur og KomDegUt vinter og haust.

TURBOKTRIMMEN

Med utgangspunkt i Turboka, arrangerer Keipen Turlag ein fjelltrim med 10 turmål spreidd i Bremanger kommune – Turboktrimmen. Målet er å nå ein fjelltopp i kvar sone i Turboka innafor ein sesong. 

Her kan du sjå plakaten  om Turboktrimmen 2017 og informasjonskriv om turboktrimmen.

Knekkevasshytta er eit av turmåla i fjelltrimmen. Boka finn du på utedoen - Dassidyll.

TURORIENTERINGA  INDRE

Det vert sett opp postar i området Indre.

Turorienteringa vert gjennomført vår-haust og ein får kjøpt klippekort på Svelgen Motorsenter (Best).

Her kan du lese meir om Turorienteringa 2017.

Kontaktperson: Steinar Isene 

Tlf.: 45 87 47 37

Steinar Isane heng på plass post til Turorienteringa


FJELLTRIMMEN  INDRE

Det er lagt ut bøker på ulike postar. Bøkene finn du her:

Gulebrystet, Jakthytta, Moldahytta, Risevann 3,5 km og 5 km, Sandsegga, Toppen, Omvendeskaret, Knekkevasshytta og Ivervann.

Poengsystem og premiering vert som følgjande:

  • 3 poeng for postane på Sandsegga, Toppen og på Gulebrystet 
  • 1 poeng til dei andre postane.
  • Premiering etter flest oppnådde poeng. kr. 500,-
  • Premie på kr. 500,- etter loddtrekning blandt dei som har besøkt alle postane minst ein gong.

Periode: Heile året. Bøkene vert talde opp i månadsskifet oktober/november.

Utsikt frå Gulebrystet

Foto: Svenn-Petter Kjerpeset

FELLESTURAR 2021

Turane kan du lese om på heimesida vår og som arrangement på Facebook/Keipen Turlag når tida for turen nærmar seg.

Årets turprogram finn du her.


Vingelvsætra er eit av turmåla 2021.

Første turen i Turboktrimmen 2013, Sundstua
Første turen i Turboktrimmen 2013, Sundstua Foto: Svenn-Petter Kjerpeset