ut  på tur  i bremanger kommune

Utanom det oppsette fellestur-programmet, har vi fleire  faste aktivitetar gjennom året.

Vi er alltid med og markerer dei nasjonale turdagane; Opptur og KomDegUt vinter og haust.

TURBOKTRIMMEN

Med utgangspunkt i Turboka, arrangerer Keipen Turlag ein fjelltrim med 10 turmål spreidd i Bremanger kommune – Turboktrimmen. Målet er å nå ein fjelltopp i kvar sone i Turboka innafor ein sesong. 

Her kan du sjå plakaten  om Turboktrimmen 2017 og informasjonskriv om turboktrimmen.

Knekkevasshytta er eit av turmåla i fjelltrimmen. Boka finn du på utedoen - Dassidyll.

TURORIENTERINGA  INDRE

Det vert sett opp postar i området Indre.

Turorienteringa vert gjennomført vår-haust og ein får kjøpt klippekort på Svelgen Motorsenter (Best).


Kontaktperson: Steinar Isene 

Tlf.: 45 87 47 37

Steinar Isane heng på plass post til Turorienteringa


FJELLTRIMMEN  INDRE

 vert digital frå november 2021ved at vi innfører Georeg på dei 10 postane Jakthytta Indrehus, Moldahytta, Gulebrystet, Risevann 3,5 km og 5 km, Sandsegga, Toppen,  Omvendeskaret, Knekkevasshytta og Ivervann.

Poengsystem og premiering vert som følgjande:

  • 3 poeng for postane på Sandsegga og på Gulebrystet 
  • 2 poeng på Knekkevasshytta, Toppen og Vasskaret (5 km)
  • 1 poeng på dei andre
  • Premiering etter flest oppnådde poeng. kr. 500,-
  • 4 klassevinnarar vert premierte med kr. 500,- etter loddtrekning blandt dei som har besøkt alle postane minst ein gong;  barn 0-13år, ungdom 13-19 år, voksen 19-67 år og senior 67 år + .

Periode: Heile året. Vi har bøker på alle postane som ein kan skrive i om ein er på besøk ogikkje vil registrere seg digitalt eller vere med på konkurransen. Bøkene vert talde opp i månadsskifet oktober/november.

Utsikt frå Gulebrystet

Foto: Svenn-Petter Kjerpeset

FELLESTURAR 2022

Turane kan du lese om på heimesida vår og som arrangement på Facebook/Keipen Turlag når tida for turen nærmar seg.

.


Vingelvsætra er eit av turmåla 2021.

Første turen i Turboktrimmen 2013, Sundstua
Første turen i Turboktrimmen 2013, Sundstua Foto: Svenn-Petter Kjerpeset