ut  på tur  i bremanger kommune

 Utanom turprogrammet som er oppsett til faste datoar, har vi fem ulike aktivitetar gjennom året.

TURBOKTRIMMEN

Med utgangspunkt i Turboka, arrangerer Keipen Turlag ein fjelltrim med 10 turmål spreidd i Bremanger kommune – Turboktrimmen. Målet er å nå ein fjelltopp i kvar sone i Turboka innafor ein sesong. 

Her kan du sjå plakaten  om Turboktrimmen 2017 og informasjonskriv om turboktrimmen.

VINTERTRIMMEN

I perioden 01.februar - 30.april vil du finne klippetenger på ni utvalde turmål i Bremanger kommune.

 Her kan du lese meir om Vintertrimmen 2017.Knekkevasshytta er eit av turmåla:

TURORIENTERINGA  INDRE

Det vert sett opp postar i området Indre.

Turorienteringa vert gjennomført vår-haust og ein får kjøpt klippekort på Svelgen Motorsenter (Best).

Her kan du lese meir om Turorienteringa 2017.

Kontaktperson: Steinar Isene 

Tlf.: 45 87 47 37

Steinar Isane heng på plass post til Turorienteringa


FJELLTRIMMEN  INDRE

Det er lagt ut bøker på ulike postar. Bøkene finn du her:

Gulebrystet, Jakthytta, Moldahytta, Risevann 3,5 km og 5 km, Sandsegga, Omvendeskaret, Knekkevasshytta og Ivervann.

Poengsystem og premiering vert som følgjande:

  • 3 poeng for postane på Sandsegga og på Gulebrystet                                1 poeng til dei andre postane.
  • Premiering etter flest oppnådde poeng. 1., 2. og 3. premie på hhv kr. 500,-, kr. 300,- og kr. 200,
  • Premie på kr. 500,- etter loddtrekning blandt dei som har besøkt alle postane minst ein gong.
  • Trekking av 1 Elkemkopp pr. post pr. år.

Periode: Heile året.

Utsikt frå Gulebrystet

Foto: Svenn-Petter Kjerpeset

Første turen i Turboktrimmen 2013, Sundstua
Første turen i Turboktrimmen 2013, Sundstua Foto: Svenn-Petter Kjerpeset